BlackBerry nhượng quyền thương hiệu cho TCL, cho phép độc quyền bán điện thoại tại nhiều nước

''BlackBerry nhượng quyền thương hiệu cho TCL, cho phép độc quyền bán điện thoại tại nhiều nước

BlackBerry chính thức trao quyền sử dụng thương hiệu BlackBerry trên điện thoại cho TCL. Thoả thuận đạt được hôm 15/12, cho phép TCL độc quyền bán ra điện thoại BlackBerry trên toàn cầu và BlackBerry cung cấp phần mềm bảo mật, trừ Indonesia (BlackBerry đã có một thỏa thuận […]