Thắc mắc về phần cứng

Các thắc mắc về phần cứng như: Mainboard, CPU, RAM, Laptop, máyin ....

Các vấn đề liên quan phần cứng

Các vấn đề liên quan đến phần cứng + sữa chữa
Chủ đề
1,156
Trả lời
6,111
Chủ đề
1,156
Trả lời
6,111

Chuyên đề Laptop

Tư vấn - Sửa chữa các vấn đề về Laptop
Chủ đề
2,587
Trả lời
13,899
Chủ đề
2,587
Trả lời
13,899

Desktop - Máy để bàn

Chuyên đề máy để bàn, tư vấn, sữa chữa
Chủ đề
3,354
Trả lời
20,809
Chủ đề
3,354
Trả lời
20,809

Phần cứng khác ...

Các phần cứng khác
Chủ đề
1,212
Trả lời
6,347
Chủ đề
1,212
Trả lời
6,347

Vấn đề liên quan ...

Các vấn đề liên quan phần cứng như Update BIOS, test, ...
Chủ đề
804
Trả lời
4,931
Chủ đề
804
Trả lời
4,931
Đầu trang