Thắc mắc về phần cứng

Các thắc mắc về phần cứng như: Mainboard, CPU, RAM, Laptop, máyin ....

Các vấn đề liên quan phần cứng

Các vấn đề liên quan đến phần cứng + sữa chữa
Chủ đề
1,157
Trả lời
6,115
Chủ đề
1,157
Trả lời
6,115

Chuyên đề Laptop

Tư vấn - Sửa chữa các vấn đề về Laptop
Chủ đề
2,589
Trả lời
13,904
Chủ đề
2,589
Trả lời
13,904

Desktop - Máy để bàn

Chuyên đề máy để bàn, tư vấn, sữa chữa
Chủ đề
3,354
Trả lời
20,809
Chủ đề
3,354
Trả lời
20,809

Phần cứng khác ...

Các phần cứng khác
Chủ đề
1,215
Trả lời
6,350
Chủ đề
1,215
Trả lời
6,350

Vấn đề liên quan ...

Các vấn đề liên quan phần cứng như Update BIOS, test, ...
Chủ đề
804
Trả lời
4,932
Chủ đề
804
Trả lời
4,932
Đầu trang