Thắc mắc về phần cứng

Các thắc mắc về phần cứng như: Mainboard, CPU, RAM, Laptop, máyin ....

 1. Các vấn đề liên quan phần cứng

  Các vấn đề liên quan đến phần cứng + sữa chữa
  Chủ đề:
  1,152
  Trả lời:
  6,104
 2. Chuyên đề Laptop

  Tư vấn - Sửa chữa các vấn đề về Laptop
  Chủ đề:
  2,590
  Trả lời:
  13,948
  Mới nhất: lỗi phím chức năng quang_tuancz, Feb 13, 2017
 3. Desktop - Máy để bàn

  Chuyên đề máy để bàn, tư vấn, sữa chữa
  Chủ đề:
  3,363
  Trả lời:
  20,895
  Mới nhất: Máy Server tự động reset Le Chi Hieu, Jun 12, 2017
 4. Phần cứng khác ...

  Các phần cứng khác
  Chủ đề:
  1,217
  Trả lời:
  6,384
  Mới nhất: Em xin firware con Tenda fh307 Vâng Cho Em Xin, Dec 23, 2016
 5. Vấn đề liên quan ...

  Các vấn đề liên quan phần cứng như Update BIOS, test, ...
  Chủ đề:
  804
  Trả lời:
  4,932