Thắc mắc về phần cứng

Các thắc mắc về phần cứng như: Mainboard, CPU, RAM, Laptop, máyin ....

 1. Các vấn đề liên quan phần cứng

  Các vấn đề liên quan đến phần cứng + sữa chữa
  Chủ đề:
  1,152
  Trả lời:
  6,104
 2. Chuyên đề Laptop

  Tư vấn - Sửa chữa các vấn đề về Laptop
  Chủ đề:
  2,591
  Trả lời:
  13,952
  Mới nhất: [Help] Nhờ mọi người giúp về vấn đề Bios ? Jayka, Oct 20, 2017 at 2:38 AM
 3. Desktop - Máy để bàn

  Chuyên đề máy để bàn, tư vấn, sữa chữa
  Chủ đề:
  3,364
  Trả lời:
  20,901
 4. Phần cứng khác ...

  Các phần cứng khác
  Chủ đề:
  1,216
  Trả lời:
  6,374
  Mới nhất: Em xin firware con Tenda fh307 Vâng Cho Em Xin, Dec 23, 2016
 5. Vấn đề liên quan ...

  Các vấn đề liên quan phần cứng như Update BIOS, test, ...
  Chủ đề:
  804
  Trả lời:
  4,932