Ngày mai, SpaceX sẽ làm thay đổi lịch sử bằng sứ mệnh phóng lại tên lửa Falcon 9

''Ngày mai, SpaceX sẽ làm thay đổi lịch sử bằng sứ mệnh phóng lại tên lửa Falcon 9

Tỷ phú Elon Musk và SpaceX sẽ tiến hành một sứ mệnh vô cùng quan trọng vào ngày mai, 30 tháng 3. Đó là phóng lại một tên lửa Falcon 9 đã qua sử dụng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một tên lửa vũ […]