Galaxy S8 có bản Microsoft Edition, “có tùy chỉnh để trải nghiệm Office, OneDrive, Outlook tốt nhất”

''Galaxy S8 có bản Microsoft Edition, "có tùy chỉnh để trải nghiệm Office, OneDrive, Outlook tốt nhất"

Microsoft Mỹ cho biết họ sẽ bán một bản “Galaxy S8 Microsoft Edition”. Chiếc máy này khác với Galaxy S8 thường ở chỗ “một số tùy chỉnh sẽ được kích hoạt khi bạn mở hộp và kết nối điện thoại vào Wi-Fi.. nhằm đảo bạn sẽ có trải nghiệm tốt […]