Google Drive cập nhật nhiều tính năng mới hỗ trợ doanh nghiệp

''Google Drive cập nhật nhiều tính năng mới hỗ trợ doanh nghiệp

Các tính năng mới vừa được cập nhật trên Google Drive như Vault, Team Drives đều tập trung hướng tới đối tượng doanh nghiệp bằng việc cung cấp cơ chế quản lý file giữa các nhân viên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Theo The Verge, những công cụ mới vừa […]