Google giới thiệu bản Android Thing Developer Preview 3

Google vừa ra bản Android Things thứ 3 dành cho nhà phát triể, họ cung cấp các hàm API dành cho lập trình viên để họ xây dựng trên các thiết bị thông minh.

Với Android Things, lập trình viên có thể lập trình cho Internet of Things và luôn được nhận các bản cập nhật mới, các dịch vụ của Google, và hơn hết đó là nền tản bảo mật.

Download tại đây nhé các bạn

Nền tảng Intel Edison: 

https://dl.google.com/dl/androidthings/edison/devpreview/3/androidthings_edison_devpreview_3.zip

Nền tảng Intel Joule: 

https://dl.google.com/dl/androidthings/joule/devpreview/3/androidthings_joule_devpreview_3.zip

Nền tảng Raspberry Pi 3:

https://dl.google.com/dl/androidthings/rpi3/devpreview/3/androidthings_rpi3_devpreview_3.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *