Camera của Google Pixel tốt như vậy là vì sử dụng công nghệ từ Google Glass

''Camera của Google Pixel tốt như vậy là vì sử dụng công nghệ từ Google Glass

Google Pixel là một trong những điện thoại chụp hình đẹp nhất, ai cũng biết phần lớn công đó là từ phần mềm vì phần cứng của máy chỉ ở mức trung bình khá. Lý do mà phần mềm của Google Pixel tốt như vậy là vì nó được kế […]