Google vô tình "Xác nhận" Pixel 2

Google Pixel được xem là điện thoại thông minh cao cấp – xấu nhất thị trường nhưng nó cũng được xem là điện thoại tốt nhất với tính năn camera siêu hạng. Và giờ đây Google lại vô tình tiết lộ sự xuất hiện của Pixel 2

Theo tin tháng trước thì Google sẽ ra mắt 3 model Pixel 2 nhưng nguồn tin mới nhất thì Google xác nhận chỉ có 2 kích cỡ model của Pixel 2 mà thôi. Và mã 2 model này lần lượt là ‘muskie’ và ‘walleye’

Google vô tình "Xác nhận" Pixel 2

Một lần nữa, Google lại thích làm điện thoại thông minh với màn hình rất lớn và Samsung chỉ có màn hình hiển thị 5,8 inch và 6,2 inch với Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *