Vấn đề của Mac Pro hiện tại: tản nhiệt, khó nâng cấp, và cách Apple khắc phục trong tương lai

''Vấn đề của Mac Pro hiện tại: tản nhiệt, khó nâng cấp, và cách Apple khắc phục trong tương lai

“Nếu chúng tôi dừng cập nhật và nâng cấp, chúng tôi rất tiếc vì điều đó – đây là những gì đã diễn ra với Mac Pro – vậy nên chúng tôi cần một thứ gì đó tốt hơn để thay thế nó”. Đây là chia sẻ của Phil Schiller, […]