Đã tìm được cách sản xuất máu nhân tạo trên quy mô công nghiệp

''Đã tìm được cách sản xuất máu nhân tạo trên quy mô công nghiệp

Mặc dù trước đây các nhà khoa học đã tìm được cách tạo ra máu nhân tạo trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc nhưng lượng hồng cầu vẫn còn ít, non nớt nên không thể sử dụng thực tế. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Anh đã giải […]