Ljnk[911]_

Birthday
Nov 11, 1988 (Age: 30)
Website
http://www.qbvn.com/
Vị trí
QB
Gender
Male

Chữ ký

Sony Corporation | OS Name Microsoft Windows 10 Pro 64bit | Memory RAM 8GB |
Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz, 2501 Mhz, 2 Core(s), 4 Logical Processor(s)


Intel(R) HD 3000 Graphics Family :">

Danh hiệu

  1. 100

    Binh nhì

    Với 50 bài viết,bạn đã lên chức Binh nhì
Đầu trang