Điểm thành tích của Mr.Calvados

 1. 3500
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Thiếu tá

  Với 3500 bài viết bạn đã lên Thiếu Tá

 2. 2000
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Đại úy

  Với 2000 bài viết bạn đã lên Đại úy

 3. 1600
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Trung úy

  Với 1600 bài viết bạn đã lên Trung Úy

 4. 1200
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Thiếu úy

  Với 1200 bài viết bạn đã lên Thiếu Úy

 5. 700
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Thượng sĩ

  Với 700 bài viết bạn đã lên Thượng sĩ

 6. 500
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Trung sĩ

  Với 500 bài viết bạn đã lên Trung Sĩ

 7. 350
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Hạ sĩ

  Với 350 bài viết bạn đã lên Hạ sĩ

 8. 150
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Binh nhất

  Với 150 bài viết bạn đã lên Binh nhất

 9. 100
  Trao vào: Mar 28, 2013

  Binh nhì

  Với 50 bài viết,bạn đã lên chức Binh nhì