Điểm thành tích của phamsytan


 1. 700

  Thượng sĩ

  Với 700 bài viết bạn đã lên Thượng sĩ
 2. 500

  Trung sĩ

  Với 500 bài viết bạn đã lên Trung Sĩ
 3. 350

  Hạ sĩ

  Với 350 bài viết bạn đã lên Hạ sĩ
 4. 150

  Binh nhất

  Với 150 bài viết bạn đã lên Binh nhất
 5. 100

  Binh nhì

  Với 50 bài viết,bạn đã lên chức Binh nhì
Đầu trang