hoanchien

  1. H

    Ghost win 10 Pro build 1803 (X86-x64)_MBR & UEFI- For games - by hoanchien

    Ghost win 10 Pro build 1803 (X86-x64)_MBR & UEFI- For games - by hoanchien - Thông tin bản ghost Windows 10 Creator Update, build 1803.17133.1 Chuẩn (MBR-UEFI_GPT (x86-x64) nguyên gốc MS - Được làm từ bảnWindows từ microsoft được giữ nguyên gốc không lược bỏ thành phần nào của win nhằm mang...
  2. H

    Ghost Win7 Ultimate (X64 – X86) Full soft, full Driver (sự trở lại của v9)

    - Thông tin bản ghost Win: - Được làm từ bản Windows 7 Ultimate SP1(x64 – x86) từ microsoft được giữ nguyên gốc không thay đổi hay thêm bớt gì trong hệ thống. - Tích hợp bộ driver 5.3.3 cho win 7 - Bản này mình cài đầy đủ soft - Chưa activer( các bạn vào trong ổ C:\Activer) - Tinh chỉnh...
Đầu trang