TESTED Bộ cài Microsoft Office Volume từ 2010 đến 2016 - Nguyên bản từ Microsoft

#1
Đây là bộ sưu tập office mà mình chuyên dùng để cài (nguyên bản từ Ms), nay rảnh share cho anh em khi cần. Các bạn chọn bản phù hợp với win để cài đặt.

1. Microsoft Office 2010_x32 Bit
Tên file: Office_ProPlus 2010_x32 Bit_VL.iso
MD5: a53962f4a5d16f36d03ca5d04633eeec
Download: Fshare.Office_ProPlus 2010_x32 Bit_VL.iso

2. Microsoft Office 2010_x64 Bit
Tên file: Office_ProPlus 2010_x64 Bit_VL.iso
MD5: 5b84d8056c8a5f9f76d56b9699a6e93b
Download: Fshare.Office_ProPlus 2010_x64 Bit_VL.iso

3. Microsoft Office 2013_x32 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821.ISO
MD5: 12ac4e13e69a40488c879d5330eca506
Download: Fshare.SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821.ISO

4. Microsoft Office 2013_x64 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976.ISO
MD5: 2e477f96e717ae57c6dafdb3e59c3e74
Download: Fshare.SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976.ISO

5. Microsoft Office 2016_x32 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO
MD5: fece20d8bc026af6dc3a941fe38136e0
Download: Fshare.SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO

6. Microsoft Office 2016_x64 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO
MD5: 7955af405021b1ffd93f3bd837de5d7b
Download: Fshare.SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO

Các bạn không có acc VIP FSHARE có thể getlink tại Links VIP Service - Get link Fshare 4share Ten lua Get link VIP Max Speed hoặcGetLinkPro - Get link Fshare 4share Ten lua Get link VIP Max Speed...
 
Đầu trang