TESTED Bộ cài đạt Office 2016 Pro Plus VL Vietnamese_English (x32 & x64) Nguyên gốc từ MS

#1
Đây là bộ sưu tập office mà mình chuyên dùng để cài (nguyên bản từ Ms), nay rảnh share cho anh em khi cần. Các bạn chọn bản phù hợp với win để cài đặt.

1. Microsoft Office 2016 Pro Plus VL English_x64 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
MD5: 7955AF40 - 5021B1FF - D93F3BD8 - 37DE5D7B
Download: Fshare - SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO

2. Microsoft Office 2016 Pro Plus VL Vietnamese_x64 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
MD5: F396CFD1 - BB9B7168 - F6430293 - D58D1F4D
Download: Fshare - SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.ISO

3. Microsoft Office 2016 Pro Plus VL English_x32 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353.ISO
MD5: DF4AA730 - 40A9E901 - 9BF99366 - 35C8D841
Download: Fshare - SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO

4. Microsoft Office 2016 Pro Plus VL Vietnamese_x32 Bit
Tên file: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietname se_MLF_X20-41349.ISO
MD5: E34BC191 - 9BDA41C7 - F7B18E4D - 43253F16
Download: Fshare - SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.ISO

Để đạt được sự ổn định cho hệ thống các bạn không nên dùng tool để kích hoạt, sau khi cài đặt các bạn có thể tham khảo cách kính hoạt TẠI ĐÂY.
 
Đầu trang