THẮC MẮC Cách đọc Ebook ???

#1
Mình có down 1 ebook , khi giải nén thì ra 1 file , mở được bằng microsoft@ html help executable ( như hình dưới) nhưng nhìn rất khó chịu , nên mình muốn tìm 1 chương trình nào để thay thế ???
 
#2
Mình có down 1 ebook , khi giải nén thì ra 1 file , mở được bằng microsoft@ html help executable ( như hình dưới) nhưng nhìn rất khó chịu , nên mình muốn tìm 1 chương trình nào để thay thế ???
Dùng cái này chuyển đổi :03: chúc vui
Code:
https://sourceforge.net/projects/chmprocessor/
 
Đầu trang