Capturer: Ứng dụng quay video màn hình nhỏ gọn cho Mac đang miễn phí (0.99$)

nguyenlinhk55

Wait For Me ^.^!
Ban quản trị
#1


Với Mac OS X chúng ta có thể quay màn hình dễ dàng với QuickTime, tuy nhiên nếu như bạn không thích dùng ứng dụng mặc định của Apple thì có thể thử qua Capturer, một ứng dụng nhỏ gọn, hoạt động hiệu quả và được đánh giá cao trên App Store.

Capturer hoạt động đúng như mục đích tên gọi, ứng dụng cho phép bạn nhanh chóng quay lại màn hình hiện tại của mình với phím tắt có thể tùy chỉnh. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ chúng ta quay một phần màn hình, ví dụ như một ứng dụng hiện tại.


Ứng dụng chạy trên Menubar, khi cần chỉ cần nhấn để bắt đầu


Thiết lập đơn giản nhưng đầy đủ


Quay màn hình ứng dụng hiện tại

Capturer thường tính phí 0.99$ và đang cho tải miễn phí trong thời gian ngắn:
 
Đầu trang