Chief.Win.PDF.Converter.Personal.Edition.v2.1

#1Chuyển đổi file PDF thành file Word hay Text, hoặc lấy các hình ảnh trong file PDF chuyển thành định dạng file PNG hoặc BMP. Sau khi chuyển đổi bạn có thể sử dụng Microsoft Word để chỉnh sửa file đó. Chief-Win Converter cho phép bạn giữ nguyên cách trình bày, các đoạn văn bản và hình ảnh của tài liệu gốc với một mức giá khá hợp lý. Quá trình chuyển đổi của chương trình chính xác, nhanh và rất dễ để sử dụng. Chief-Win PDF đã được thử nghiệm với trên 500 file PDF.* Đáng tin cậy (Đã được thử nghiệm với hơn 500 file PDF)

* Giữ nguyên cách trình bày của tài liệu gốc.

* Các chức năng chuyển đổi từ PDF sang WORD/PDF sang TEXT.

* Khời động nhanh khi chụp ảnh màn hình.Size : 5.12 Mb

 

Attachments

Đầu trang