Đăng nhập bi liệt phím thì phải làm sao


#1
20190425_095526.jpg
Nhờ các cao nhân chỉ giúp. Em có chiếc láp khi cài win xong nó hiện ra mật khẩu như vậy. Em lập tài khoản rồi. Nhưng hôm nay đăng nhập máy bị liệt phím chữ N. Nên nhờ các bác chỉ giúp ở tình trạg hiện tại có cách gì gõ chữ vào ô mật khẩu như trong hình không? Em xin cảm ơn
 
Đầu trang