THẮC MẮC Dreamweaver bị lỗi?


#1
Win 10 cài Macromedia Dreamweaver 8. Bảng CSS Rule Definition bên phải không mở, không thể nhập số liệu (vd: bảng Type : không thấy font-weight, font-variant, text-transform . bảng background không thấy phần Browse ..) đã chạy sfc/scannow. Lỗi DW hay xung đột card màn hình
upload_2016-7-31_10-38-30.png
p
 
Đầu trang