DVD cài đặt Windows 10 Pro nguyên gốc, Ver.1511 (Updated 7/2016) En-us (x86x64)

#1

32 Bit:
Cập nhật: 18/07/2016
File Name: Win10_1511_2_English_x32.iso
Language: English( US)
Size: 3.2 GB
MD5: 3d470db0d617569320bbd40b309ea2b7
SHA1: c7cac19412f16835abf4c0154fa4cd5ea921e991
Link Download: Fshare.Win10_1511_2_English_x32.iso

64 Bit:
Cập nhật: 18/07/2016
File Name: Win10_1511_2_English_x64.iso
Language: English( US)
Size: 4.2 GB
MD5: 3ca03a2c59ae5b58ca965a345d4f2ae1
SHA1: 1b247b5b348e78c9bc3afd3c1cbe10cee3d1b9d5
Link Download: Fshare.Win10_1511_2_English_x64.iso

Các bạn không có acc VIP FSHARE có thể getlink tại Links VIP Service - Get link Fshare 4share Ten lua Get link VIP Max Speed hoặc GetLinkPro - Get link Fshare 4share Ten lua Get link VIP Max Speed...
 
Đầu trang