Em xin firware con Tenda fh307

#1
do con tenda có một số lỗi cơ bản như không logout tự động khi em login vào setting, không lưu cấu hnhf khi mất điện thòi gian dai nên em muốn up lại cái Firmware mà tìm mãi không đâu có cả.
Rất mong các bác hỗ trợ....Thank so much
upload_2016-12-22_21-33-38.jpeg
 

Vâng Cho Em Xin

Viện Trưởng
Ban quản trị
#2
do con tenda có một số lỗi cơ bản như không logout tự động khi em login vào setting, không lưu cấu hnhf khi mất điện thòi gian dai nên em muốn up lại cái Firmware mà tìm mãi không đâu có cả.
Rất mong các bác hỗ trợ....Thank so much
View attachment 52721
Dòng này mới nên chưa có firmware từ trang chính hãng nhé bạn !
 
Đầu trang