giúp em về direct3D với!!!!!

#1
Lâu rồi em không vào trò chơi trên máy vi tính của em,hôm nay khi em vào trò chơi thì tự nhiê n lại hiện lên thông báo :
Cannot find direct3D hardware acceleration on your primary dislay device
Funtion : UveGraphics : : UveGraphics()
File : UveGraphics.cpp
Line :84
Như vậy là sao ah? Và khắc phục như thế nào ah?
Bác nào biêết chỉ giùm em vơí ! Em cảm ơ n nhìu !!!
 
#2
Lâu rồi em không vào trò chơi trên máy vi tính của em,hôm nay khi em vào trò chơi thì tự nhiê n lại hiện lên thông báo :
Cannot find direct3D hardware acceleration on your primary dislay device
Funtion : UveGraphics : : UveGraphics()
File : UveGraphics.cpp
Line :84
Như vậy là sao ah? Và khắc phục như thế nào ah?
Bác nào biêết chỉ giùm em vơí ! Em cảm ơ n nhìu !!!
Lâu rồi em không vào trò chơi trên máy vi tính của em,hôm nay khi em vào trò chơi thì tự nhiê n lại hiện lên thông báo :
Cannot find direct3D hardware acceleration on your primary dislay device
Funtion : UveGraphics : : UveGraphics()
File : UveGraphics.cpp
Line :84
Như vậy là sao ah? Và khắc phục như thế nào ah?
Bác nào biêết chỉ giùm em vơí ! Em cảm ơ n nhìu !!!
 
Đầu trang