[Hỏi] Về việc thiết lập các wifi khác qua cổng wan

#1
Mình có 1 con Modem đang chạy IP 192.168.1.1 của nhà mạng và Enable DHCP. (Phần Wireless chỉ cho cấp từ 100-199)
Giờ mình có 2 con wifi khác muốn lắp. Mình cấu hình 2con wifi này qua cổng WAN để nó tự cấp ip (Enable DHCP tất cả các con) như này có được không ạ?
1. WF1:
- Lan: 192.168.10.1
- Wan:
+ WAN Connection Type: Startic IP
+ IP Address: 192.168.1.10
+ Subnet Mask: 255.255.255.0
+ Default Gateway: 192.168.10.1

2. WF2:
- Lan: 192.168.20.1
- Wan:
+ WAN Connection Type: Startic IP
+ IP Address: 192.168.1.20
+ Subnet Mask: 255.255.255.0
+ Default Gateway: 192.168.20.1

Mong cả nhà hướng dẫn với ạ. Xin cảm ơn
 

Vâng Cho Em Xin

Viện Trưởng
Ban quản trị
#2
Chào bạn
2 Wifi này sẽ được cắm lần lượt vào cổng WAN (Internet) của nó

Việc bạn đặt IP tĩnh riêng cho nó như bạn ghi ở trên là không được vì khi cấp nó sẽ cấp theo lớp và dãy IP tương ứng với IP mà bạn đặt cho nó

Bạn cứ đặt IP lớp 192.168.10.1 và 192.168.20.1 cho mỗi Modem, việc còn lại là do modem và wifi sẽ tự cấp và kết nối với nhau theo IP của Modem cấp cho Wifi.
 
Đầu trang