Hướng dẫn khôi phục tính năng Windows Photo Viewer trong Windows 10

#1
Chúng ta đều rõ,thường sau khi cài lại máy,với file Video người dùng thường cần cài thêm Codec Audio/Video thêm để có thể thực thi các file này,vì bộ codec mặc định từ Windows Media Player của Microsoft không đủ mạnh. Nhưng với hình ảnh,thì chức năng Windows Photo Viewer lại thật sự mạnh mẽ ( từ Windows XP,Windows 7....ta đều thấy thế ). Và điều đó thật sự tuyệt vời biết bao,nhưng không hiểu sao trong Windows 10,Microsoft lại để chế độ mặc định là Photos,theo cá nhân Ghost0bk thì thật sự ...nó dở tệ

Hình minh họa ứng dụng Photos mở ảnh trong Windows 10...rất chậm

Chính vì thế trong bài viết nhỏ này Ghost0bk sẽ Hướng dẫn khôi phục tính năng Windows Photo Viewer trong Windows 10.

Đầu tiên ta click vào nút Start,chọn Setting,trong thẻ này ta chọn tiếp Setting (Display,notifications,apps,power ),
Bên tay trái,ta kéo thanh trượt xuống và chọn : Default apps


Ta thấy mặc định trong Windows,ứng dụng xem hình ảnh là tính năng Photos
Bên tay phải,ta kéo thanh trượt xuống cuối cùng chọn : Set default by apps


Chọn tiếp Windows Photo Viewer ( bên tay trái ),và click vào: Set this programs as default và chọn OKBây giờ tìm tới 1 bức ảnh bất kỳ,ta nháy chuột phải vào bức ảnh đó,chọn Open WithVà chọn tiếp : Choose another app.Chọn tiếp mục : More apps


ta kéo thanh trượt tìm tới chọn Windows Photo Viewer ,tick thêm vào : Always use this app open .jpg files

Các bạn làm tương tự với các định dạng file ảnh khác như : *.png,*.bmp,*.tif ....

Cách 2:
Bạn copy đoạn mã ở dưới,lưu với đuôi file mở rộng là registry ( *.reg ). Và thực thi,khi Windows hỏi bạn chỉ cần click Yes/Ok là thành công.

Windows Registry Editor Version 5.00
; Welcome to VietForum.Vn
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]
"Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
 
Đầu trang