Hướng dẫn tạo Shortcut chức năng Control Panel trong Windows 10

#1
Dù không phải là một phần mềm mã nguồn mở nhưng hệ điều hành Windows của hãng Microsoft cũng để ngỏ cho người sử dụng nhiều khả năng tùy biến cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của mỗi người dùng thông qua tính năng Control Panel.Trong bài viết nhỏ này www.Key4VIP.info sẽ Hướng dẫn tạo Shortcut chức năng Control Panel All Tasks trong Windows 10 giúp người sử dụng máy tính dễ dàng truy cập nhanh những tính năng quan trọng nhất của Windows.

Cách 1:
Bạn right click chuột ( Nháy chuột phải ) vào 1 khoảng trắng trên Desktop,chọn New / Folder.
và tiến hành đổi tên thư mục này với tên mới là:
Control Panel All Tasks.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


Kết quả:

Cách 2 :
Bạn right click chuột ( Nháy chuột phải ) vào 1 khoảng trắng trên Desktop,chọn New / Shortcut
Ở mục Type the location of the item bạn đặt tên là :

%windir%\explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


Và chọn Next.Tiếp theo ở mục Type a name for this shortcut,bạn đặt 1 tên bất kỳ.Ví dụ www.Key4VIP.info đặt là Control Panel All Tasks và chọn Finish
Tiếp đó ta nháy chuột phải vào Shortcut này và chọn Properties \ Change Icon.

Tới đây tại mục : Look for icons in this file ta chọn Browse và tìm tới thư mục : %windir%\System32\ hay chính là : C\Windows\System32 và chọn tới file imageres.dll như hình trên.

Chọn tiếp icon như hình.Click OK/Apply khi Windows hỏi là thành công.

Cách 3:
Bạn tải file : Control_Panel_All_Tasks_shortcut.rar tại Folder dưới và thực thi là xong
Box | Simple Online Collaboration: Online File Storage, FTP Replacement, Team WorkspacesBài viết được Test trên Windows 7.1 Pro,Windows Server 2008 R2 Enterprise và Windows Server 2012 R2 Datacenter thành công.Thiết nghĩ các cách trên ứng với mọi hệ điều hành Windows của Microsoft.
 
Đầu trang