HWIDGen - Công cụ giúp kích hoạt Digital License Windows 10 vĩnh viễn

#1

HWIDGen - Công cụ giúp kích hoạt Digital License Windows 10 vĩnh viễn

HWIDGen
là công cụ nho nhỏ được viết để bạn có thể hô biến Windows 10 không bản quyền thành Digital License vĩnh viễn thông qua kẽ hở mà Microsoft cố tình hoặc vô tình đặt trong bộ cài đặt Windows 10. Đương nhiên công cụ rất an toàn bởi nó chỉ tự động hóa các thao tác phải làm từ một thủ thuật hơi rườm rà được chia sẻ trên mạng.

Hỗ trợ các bản Win 10 sau:
 • Core (Home) (N)
 • CoreSingleLanguage (N)
 • Professional (N)
 • ProfessionalEducation (N)
 • ProfessionalWorkstation (N)
 • Education (N)
 • Enterprise (N)
 • EnterpriseS (N) [2015/2016: Digital License]
 • EnterpriseS (N) [2019: Offline KMS with 19 years (similiar to EnterpriseG]
 • ServerStandard(Core) (N) [2016/2019: Offline KMS with 19 years (similiar to EnterpriseG]
 • ServerDatacenterCore) (N) [2016/2019: Offline KMS with 19 years (similiar to EnterpriseG]
 • ServerSolution(Core) (N) [2016/2019: Offline KMS with 19 years (similiar to EnterpriseG]
Hướng dẫn kích hoạt bản quyền :
Chạy file hwid.kms38.gen.mk5.exe với quyền Administrator và nhấn Patch là thành công. Tham khảo thêm hình bên dưới nhéHwidgen.40.01.rar - Fshare
Hwidgen.40.01.rar - Mediafire
 
Sửa lần cuối::
Đầu trang