khôi phục cài đặt gốc của điện thoại


#1
mình có điện thoại androi mình muốn reset cứng khi bấm phím up + nguồn thì hiện

facrort mode
auto test
manual test
test report
debug test
clear emmc
version
reboot

thì chọn cái nào đây , vì mình sợ làm lợn lành thành lợn què , mong đc giúp
 
#5
ngoài tiệm chỉ mình reset cứng = nút up volum + nút nguôn rồi chọn clear emmc rồi cũng khôi phục cài đặt gốc , nhưng các ứng dụng đã cài và dữ liệu trên điện thoại mất hết nhưng dùng 1 tí lại xuất hiện lại urlresolver , tìm hết trên google ko có ai gặp như mình để khắc phục
 
Đầu trang