Kích hoạt tính năng BitLocker - Khóa Ổ Đĩa trên Windows 10

nguyenlinhk55

Wait For Me ^.^!
Ban quản trị
#1
Trong bản nâng cấp lên hệ điều hành ngày 29/07/2015. Microsoft đã tính hợp tính năng BitLocker lên bản nâng cấp Windows 10, giúp bảo mật và thêm sự riêng tư cho máy tính của bạn.

Đặc biệt, bạn hãy làm quen dần với công cụ tìm kiếm mới của Windows 10 nằm ở thanh Taskbar, nó thật tuyệt vờiSử dụng công cụ tìm kiếm trên Windows 10 với từ Khóa BitLocker


Vào phần quản lý Bitlocker bạn sẽ thấy những ổ đĩa trên máy có thể kích hoạt và sử dụng tính năng khóa ổ đĩa. Click vào Turn on Bitlocker để tiến hành quá trình đặt mật khẩu cho ổ đĩa của bạn.

Tiến hành đặt mật khẩu cho ổ đĩa

Lưu ý: Mật khẩu dài ít nhất 7 ký tự, có thể chứa ký tự chữ hoa và chữ thường, con số, dấu cách và biểu tượng. Nhấn Next để tiếp tục.
Tại đây, BitLocker yêu cầu bạn backup file key, nếu có quên mật khẩu thì có thể recovery lại. Tốt nhất bạn nên backup lại vào tài khoản Mircosoft, sau khi lưu xong bạn nhất Next để tiếp tục.


Chờ đến khi hòa thành việc cập nhật khóa ổ đĩa, nhanh hay chậm tùy thuộc vào dung lượng ổ cứng của bạn có bao nhiêu dữ liệu.

THÊM MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN HƠN CHO CÁC BẠN LÀ VÀO THẲNG FILE EXPLORER


Chuột phải vào ổ đĩa > Chọn BitLocker > đặt pass như các bước trên.

Nguồn: Vn-Zoom​
 

Phong sinh viên PTIT

Y tá
Ban quản trị
#2
Trong bản nâng cấp lên hệ điều hành ngày 29/07/2015. Microsoft đã tính hợp tính năng BitLocker lên bản nâng cấp Windows 10, giúp bảo mật và thêm sự riêng tư cho máy tính của bạn.

Đặc biệt, bạn hãy làm quen dần với công cụ tìm kiếm mới của Windows 10 nằm ở thanh Taskbar, nó thật tuyệt vờiSử dụng công cụ tìm kiếm trên Windows 10 với từ Khóa BitLocker


Vào phần quản lý Bitlocker bạn sẽ thấy những ổ đĩa trên máy có thể kích hoạt và sử dụng tính năng khóa ổ đĩa. Click vào Turn on Bitlocker để tiến hành quá trình đặt mật khẩu cho ổ đĩa của bạn.

Tiến hành đặt mật khẩu cho ổ đĩa

Lưu ý: Mật khẩu dài ít nhất 7 ký tự, có thể chứa ký tự chữ hoa và chữ thường, con số, dấu cách và biểu tượng. Nhấn Next để tiếp tục.
Tại đây, BitLocker yêu cầu bạn backup file key, nếu có quên mật khẩu thì có thể recovery lại. Tốt nhất bạn nên backup lại vào tài khoản Mircosoft, sau khi lưu xong bạn nhất Next để tiếp tục.


Chờ đến khi hòa thành việc cập nhật khóa ổ đĩa, nhanh hay chậm tùy thuộc vào dung lượng ổ cứng của bạn có bao nhiêu dữ liệu.

THÊM MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN HƠN CHO CÁC BẠN LÀ VÀO THẲNG FILE EXPLORER


Chuột phải vào ổ đĩa > Chọn BitLocker > đặt pass như các bước trên.

Nguồn: Vn-Zoom​
Windows 8.1 cũng có rồi :D
 
Đầu trang