KMSnano v25 Final - Crack Windows 8 và Office 2013 dễ dàng

#41
Hướng dẫn:

Để kích hoạt vĩnh viễn:
1. Trích xuất hay sao chép tất cả các tập tin trong một thư mục
2. Chuyển đến thư mục và chạy RunTrigger.cmd
3. Mỗi 5 tháng nó sẽ tự động kích hoạt lạ
i.
Cám ơn Bạn đã dịch ra tiếng Việt, xin Bạn vui lòng chỉ giúp mình các thao tác này vì mình rất dốt về vi tính.
 
Đầu trang