Lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT truy cập Web !


#5
Chào bạn,
Cảm ơn bạn cho tình trạng cập nhật về vấn đề này. Hãy để chúng tôi cố gắng tốt nhất có thể để giải quyết vấn đề của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng bạn đang nhận được một thông báo lỗi (Trang web này hiện không có sẵn) khi bạn cố gắng truy cập vào trang web. Chúng tôi cũng lưu ý rằng vấn đề này cũng vẫn còn có trình duyệt internet khác.
Chia sẻ thông tin này để hỗ trợ thêm cho bạn.
--Trang Bạn cài đặt một ứng dụng mới (firewall hoặc antivirus) trên máy tính của bạn?
Nếu bạn sử dụng một máy chủ proxy, kiểm tra cài đặt proxy của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để chắc chắn rằng máy chủ proxy đang làm việc. Nếu bạn không tin rằng bạn nên sử dụng một máy chủ proxy, điều chỉnh cài đặt proxy của bạn: Đi tới trình đơn Chrome> Cài đặt> + Hiển thị cài đặt nâng cao> Thay đổi cài đặt proxy ...> Cài đặt mạng LAN và bỏ chọn "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn "hộp kiểm.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT – Solutions Encyclopedia
 
Đầu trang