Main G31 jetway bị lỗi

#1
Lên đến nhận ram và chip là đơ. không nhận ổ cứng. dù ổ cứng vẫn hoạt động bình thường. ai chỉ mình cách giải quyết lỗi này với?
 
Đầu trang