Màn hinh bị lỗi cannot be used ....bác nào biết chỉ e cách hoá giải cái .. e bị stress về nó mất


Đầu trang