Mất dữ liệu trong ổ cứng(các cao thủ giúp mình)

#1
Máy mình dính con virut:virus.win32.virut.ce

Mình đã cài lại win và dùng bkav và Kis 2009 scan(Không có K.@.y update),vẫn chưa diệt được.

Bây giờ vào trong ổ D E thì thấy mất hết dữ liệu trong khi đó dung luợng thì vẫn thấy là đã sử dụng(Used space vẫn như cũ).

Mình bây giờ không biết làm thế nào cả>

Các bác sĩ hãy giúp mình tìm lại dữ liệu(toàn là dữ liệu rất quan trọng).Mình đang rất cần các dữ liệu trong máy

Thanks.
 
Đầu trang