Máy của em bị lỗi này thì phải sữa như thế nào ạ . Lỗi này làm em down game nào cũng bị lỗi


Đầu trang