THẮC MẮC Máy Win 7 64 bit đang dùng tự nhiên đen màn hình

#1
Tình hình em đang sử dụng máy tính rất bình thường tiên nhiên màn hình đen xì, khởi động lại thì vẫn dùng bình thường, tình trạng này bị 1 2 lần rồi, trước không bị đen màn hình mà bị xanh màn hình. Vậy mọi người cho em hỏi lỗi này là gì? Có nhất thiết phải cài lại win hay không?
 
Đầu trang