Microsoft Windows 10 10.0.14393 Version 1607

░░░░░░

Vi phạm nội quy
#1

Hôm nay. Microsoft chính thức phát hành Windows 10 Anniversary Update cho tất cả người dùng máy Windows 10 PC trên toàn cầu. Anh em có thể mở máy tính đang sử dụng Windows 10 để nâng cấp miễn phí bản này thông qua tính năng Windows Update với tên gói cập nhật là Windows 10 Version 1067. Khi nâng cấp cập nhật sẽ hoàn toàn tự động nhưng hơi lâu 1 tý. Hoặc nếu bạn nào ngại nâng cấp Windows 10 Anniversary thông qua Windows update thì có thể tải file ISO Windows 10 về tạo USB cài đặt Windows 10 để cài mới nhé hoặc có thể cài theo kiểu nâng cấp ( Upgrade).

Sau đây là danh sách các phiên bản ISO chính thức của Windows 10 Anniversary Update được tải từ thông qua trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (Volume License Service Center - VLSC). Đây là phiên bản chính thức của Anniversary update của Windows 10 Version 1067 Build 14393 thuộc nhánh Redstone 1.

Những ai đang chạy Windows 10 Build 10240, Windows 10 Version 1511 Build 10586.xxx sẽ nhận được bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update mới nhất thông qua cập nhật Windows update miễn phí.
Link download Windows 10 Anniversary update ISO
Windows 10 Anniversary Update Version 1607 RS1 Build 14393
Ngày phát hành chính thức 02/8/2016
Link download Windows 10 Anniversary update Version 1067 RS 14393 tất cả phiên bản

WINDOWS.10.VER.1607.ANNIVERSARY UPDATE ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1JYvnNxXw

Link download Windows 10 Version 1607 Anniversary Update iso
Các phiên bản Windows 10 Pro, Windows 10 home, Windows 10 Enterprise.

Windows 10 Education, Version 1067 (x32bit) - DVD (English)
SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07177.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07177.ISO
Windows 10 Education, Version 1067 (x64) - DVD (English)
SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07178.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07178.ISO

Windows 10 Education, N_ Version 1067 (x32) - DVD (English)
SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07005.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07005.ISO
Windows 10 Education, N_ Version 1067 (x64) - DVD (English)
SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07006.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07006.ISO

Windows 10 Enterprise, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)
Languages:English
SHA1:89E415FEC5F4ED23D96CB543D3CEA838F57A10A0
SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07101.ISO
Link Fshare: Fshare.en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9060097.iso
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07101.ISO

Windows 10 Enterprise, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)
Languages:English
SHA1:F9FFEA3A40BF39CCDE105BB064E153343560D73E
SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07102.ISO
Link Fshare: Fshare.en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9054264.iso
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07102.ISO

Windows 10 Enterprise N 32-bit
SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-06997.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-06997.ISO
Windows 10 Enterprise N 64-bit
SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06998.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-06998.ISO

Windows 10 Pro 32-bit
SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07253.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07253.ISO
Windows 10 Pro 64-bit
SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06988.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-06988.ISO

Windows 10 Pro N 32-bit
SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07318.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07318.ISO
Windows 10 Pro N 64-bit
SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07319.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-07319.ISO

Windows 10 Home 32-bit
SW_DVD9_NTRL_Win_10_1607_W32_English_FOD_X21-05846.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-05846.ISO
Windows 10 Home 64-bit
SW_DVD9_NTRL_Win_10_1607_64Bit_English_FOD_X21-06000.ISO
https://cloud.mail.ru/public/Jkdp/1J..._X21-06000.ISO

SW_DVD5_NTRL_Win_10_1607_32_64_MultiLang_LangPackAll_LIP_X21-05987.ISO
CRC32: D8D29777
MD5: 024685F9E38F8737A83C6FC08EFD0E07
SHA-1: B40F2D5F3B381E00DFD3A25228BC046BD1FBD6B7

SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07177.ISO
CRC32: 58AF3FEF
MD5: D4F4609809A396BC5A4F7907F0A3FAA3
SHA-1: 44D72C65C1A9C47163E74F374A583BF729950968

SW_DVD5_WIN_EDU_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07178.ISO
CRC32: CCFF77CF
MD5: 818BB481AB3525058B3D94F34F22FAED
SHA-1: B3B71AA110D6EC1C7E66BC36E1AF0DFA031B251E

SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07005.ISO
CRC32: A21FEEC0
MD5: EB187BE50AFE34887DFA8B4B10A9CD72
SHA-1: 2E71812598B9E206074BD4139DCFA77407716EC9

SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07006.ISO
CRC32: 29FBC3BC
MD5: 63795D65ECFFFE3FD7777C730AE447DD
SHA-1: D59B065481BBC10EC3CB1AB8E722AF39CD6F2CC6

SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07102.ISO
CRC32: 962F67BB
MD5: 06FC1188353F10B007C1E4A8F08B36B6
SHA-1: F9FFEA3A40BF39CCDE105BB064E153343560D73E

SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07101.ISO
CRC32: 5F2F980F
MD5: DFB7E70FCD434CF345F7C07972473374
SHA-1: 89E415FEC5F4ED23D96CB543D3CEA838F57A10A0

SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-06997.ISO
CRC32: D33F5DA6
MD5: B2E5F0047E3E5C6C9E4549294FF000EA
SHA-1: F58C972CDCF832B7A4557274584AEF873AABAAA3

SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06998.ISO
CRC32: 1574FD6A
MD5: B3C9CF210F2D4CC21B0F671DD7C40ECD
SHA-1: A598239F0BEABD4530FA9D87FF0329D296833890

SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07253.ISO
CRC32: 5BC10D37
MD5: BEFBA0BF741135F178FD534C6AE7C914
SHA-1: E4D70C6C4CBA969CACB167856BFC12FBA0F5D0EF

SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06988.ISO
CRC32: B983D3DA
MD5: FEC84FCD084239F9B1E49010050AC1B1
SHA-1: B1B36C716A2FE66A596FF0AFAC7A825F7C3C2E9E

SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07318.ISO
CRC32: 5FFFB961
MD5: 05F6481A21C12C088B2EEA83608A8794
SHA-1: 417C54AEE78A708E13EA8FE857F150E68B1982CD

SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07319.ISO
CRC32: 7386FABF
MD5: 971FA9ABCFDC7140A72F278B1A770FE3
SHA-1: CCF010287927F9F2E013E26D792153428CF49F49

SW_DVD9_NTRL_Win_10_1607_64Bit_English_FOD_X21-06000.ISO
CRC32: B02DA0B7
MD5: 9409A454A88701E9F69996C42B73202D
SHA-1: A711936C852600DCB79600D962420701BF67A578

SW_DVD9_NTRL_Win_10_1607_W32_English_FOD_X21-05846.ISO
CRC32: 1D4C9076
MD5: FC07B7AECF05736EBC18E19B77F17C23
SHA-1: CEC7EC2D7524A83153E707541A42B132D020C372
 
Đầu trang