MyDrive v7 - Miễn phí 500GB lưu trữ tài liệu học tập, công việc...!

#1
Nhận ngay 500GB lưu trữ nào AE.
Thủ tục đơn giản, nhấn vào đăng ký -> Inbox yêu cầu KhoaToanTin mở account, page sẽ tự động tạo User theo ID facebook(xem xét xong) của bạn..

Khi tạo acc xong bạn sẽ có 500GB lưu trữ file miễn phí.
Không giới hạn thời gian lưu trữ, down về Max tốc độ.
Phần mềm chỉ hộ trợ File Rar có password và Encrypt file names....

tải về:
Code:
http://khoatoantin.com/data/mydrive.zip
 
Đầu trang