Nhận active windows 7/8/8.1, office 2010/2013 by phone

em active office pro plus 2013, key XY2NM-MGM83-WD8M2-B4X4B-YWPDH
step 1/ chọn us và nhận được thông báo đính kèm thay cho số phone, đại khái là không còn hỗ trợ nữa.
step 2/ 2602620 7295950 0422736 4985994 0711626 6238386 1321192 0919476 5482560
có active được không bác ơi?
 
Đầu trang