Office 2013-2016 C2R Install v5.9.2 - Tùy chọn cài đặt Office 2016

#1
Office 2013-2016 C2R Install v5.9.2


Office 2013-2016 C2R Install v5.9.2 - Tùy chọn cài đặt Office 2016

Office 2013-2016 C2R Install - Phần mềm để cài đặt tùy chọn Microsoft Office 2016 trên máy tính của bạn. Ưu điểm của chương trình có thể tùy chọn cài đặt các thành phần riêng lẻ của Office 2016, cũng như chọn ngôn ngữ để cài đặt bộ phần mềm Office và kích hoạt.

Hướng dẫn:
1. Gở bỏ Office 2013-2016 bằng cách sử dụng "Remove Programs".
2. Gỏ bỏ Office 2013-2016 sử dụng "Force Remove Office" và khởi động lại máy tính của bạn.
3. Cài đặt Office, bằng cách nhấn vào "Install Office".
4. Nhấp vào "Utilities", để thực hiện việc chuyển đổi phiên bản Office RETAIL => VL và Kích hoạt Office.
Link download:
--------------------------------------------------
 
Đầu trang