Opera 40.0.2273.0 Developer

░░░░░░

Vi phạm nội quy
#1
TdNdSGq.png

Đây là trình duyệt web được đánh giá là hạng 1 trên bảng xếp hạng các trình duyệt. Với những tính năng mạnh mẽ như khả năng tắt mở hình ảnh theo ý muốn, khóa nội dung không muốn hiển thị, rê chuột để duyệt web, tích hợp 1 chương trình quản lý download ,trình duyệt tốc độ cửa sổ speed dial , Opera duyệt web cực nhanh ngốn ít tai nguyên hệ thống.​


Download Opera 40 Developer for Windows x86

Download Opera 40 Developer for Windows x64

Download Opera 40 Developer for Mac

Download Opera 40 Developer for Linux x86 [deb]

Download Opera 40 Developer for Linux x64 [deb]

Download Opera 40 Developer for Linux x86 [rpm]

Download Opera 40 Developer for Linux x64 [rpm]
 
Sửa lần cuối::
Đầu trang