PDF to X 9.0 bản quyền miễn phí

#1
Chuyển đổi PDF sang DOC / RTF / HTML / TXT / JPG / GIF / PNG / BMP / TIF / TGA / PCX.
· Giao diện người dùng nhanh, chính xác, nhỏ và thân thiện;
· Giữ lại văn bản gốc, hình ảnh, định dạng và bố cục trong các tệp đầu ra;
· Hỗ trợ chuyển đổi PDF được bảo vệ bằng mật khẩu (DOC / RTF / Images);
· Hỗ trợ chuyển đổi phạm vi trang cụ thể (DOC / RTF / Images);
· Hoạt động theo chế độ hàng loạt;
· Chuyển đổi tất cả các trang của một tệp PDF thành một tệp HTML / TXT / RTF / DOC;
· Hỗ trợ chuyển đổi các tệp PDF có một số hạn chế;
Hỗ trợ giao diện dòng lệnh (CLI).

PDFtoX90-yv63re.zip - Fshare
Registration key:
TPBP-SGHP-XZPX-QNZJ
 
Đầu trang