Thắc mắc về 1 số lỗi khi cài Win 10


#1
Em mới mua laptop dòng Asus được tầm hơn 2 tháng và bắt đầu sử dụng Win 10, tuy nhiên gặp phải vấn đề là khi đánh máy tiếng Việt, đã cài Unikey như bình thường nhưng khi đánh đến dấu thì hay bị mất dấu hoặc khi đánh trên Word 2010 thì bị nhảy chữ: Ví dụ: lòng --> long , tấm lòng --> t ấm l òng... Ai biết cái này lỗi do đâu bảo em với ạ. Ngày trước em dùng Win 7 thấy bình thường nhưng từ khi sử dụng Uwin 10 là hay bị
 

VÂNG CHO EM CHỊU

Lang băm
Ban quản trị
#2
Em mới mua laptop dòng Asus được tầm hơn 2 tháng và bắt đầu sử dụng Win 10, tuy nhiên gặp phải vấn đề là khi đánh máy tiếng Việt, đã cài Unikey như bình thường nhưng khi đánh đến dấu thì hay bị mất dấu hoặc khi đánh trên Word 2010 thì bị nhảy chữ: Ví dụ: lòng --> long , tấm lòng --> t ấm l òng... Ai biết cái này lỗi do đâu bảo em với ạ. Ngày trước em dùng Win 7 thấy bình thường nhưng từ khi sử dụng Uwin 10 là hay bị
Lỗi cách chữ
[TaiMienPhi.Vn] Fix lỗi chữ nhảy cách trong Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2003
Còn bộ gõ, bạn gỡ ra rồi cài cái gotiengviet vào, mình đang dùng rất ổn.
GoTiengViet
 
Đầu trang