USB bị nhận thành Local Disk


#1
USB của em nó cứ nhận thành Local Disk chứ không phải Removable Disk, em format cỡ nào dùng đủ thứ tool format mà không hết
. Giờ em không tạo Boot win 7 vào USB được, AD có cách nào giúp em chở về dạng Removable Disk
 
Đầu trang