Windows 7-8.1 x86 8 in 1 ESD en-US June 2015 {Generation2} - Bản cài AIO Win 7 + Win 8

Lucky Star

Y Tá
Ban quản trị
#1
Windows 7-8.1 x86 (32 bit) 8 in 1 ESD en-US June 2015 {Generation2} - Bản cài AIO Windows 7 + Windows 8 chỉ trong 1 file ISO
[ RELEASE INFO ] - Thông tin về file cài đặt
* File: W781.X86.ESD.en-US.Jun2015.iso
* Sources Win7: X17-59463 & dvd 677710
* Sources Win81: dvd 6050918 & 6050710
* Size: 5,05GB
* Format: Bootable ISO
* CRC32: 9d70d812
* MD5: f19dddc8ef6e110ddfdf38592a535b22
* SHA-1: a943a43c5dbcbc099a83d568f61be1a7ece6bcc7
* Language: en-US [ English - USA ]
[ CONTENTS ] - Nội dung cập nhật (6/2015)
* Integrated / Pre-installed in Audit Mode:
* .NET Framework 2.0, 3.0 & 3.5 ( Win 8.1 )
* .NET Framework 4.5.2
* Important & Security Updates - 2015-06-09
* Setupcomplete / Post-install:
* KB890930
* Defender Updates
[ FEATURES ] - Chức năng
* Diagnostics and Recovery Toolset 8.1 (Microsoft DaRT)
* install.wim compressed to recovery format (install.esd)
[ EDITIONS INCLUDED ]
* Windows 7 Professional
* Windows 7 Professional Activated
* Windows 7 Enterprise
* Windows 7 Enterprise Activated
* Windows 8.1 Pro
* Windows 8.1 Pro Activated
* Windows 8.1 Enterprise
* Windows 8.1 Enterprise Activated
* Activators: Daz Loader v2.2.2.0 & KMSpico v10.0.4 Portable Edition
* Both Activators Potential False Positive Virus Alarm.
[ INSTALLATION & INFORMATION ] - Cài đặt
* No upgrades, only clean installs.
* Create bootable USB (highly recommended) with Rufus,
* (attached) or burn to DVD at slow speed.
- Bạn có thể tạo USB cài win (khuyến khích vì cài nhanh hơn) với phần mềm Rufus có chứa trong folder download.
- Bạn có thể ghi ra đĩa DVD để cài (nhưng tốc độ sẽ chậm hơn việc cài trên USB)
 
Đầu trang