Windows 7 [x64-x86] Aio 24 In 1 Oem Esd [en-us] November 2015

Lucky Star

Y Tá
Ban quản trị
#1
Release Info
• File: W7.AIO.OEM.ESD.en-US.Nov2015.iso
• Sources:
• X17-59463 & dvd-677710
• X17-59465 & dvd-677651
• Size: 4,60GB
• Format: Bootable ISO
• CRC32: db5e3979
• MD5: b7499cf5f6aa0e759264fa085ae8d45b
• SHA-1: 0ab03b1f413dc1c74b23366aa951bc2c98125b5c
• Language: en-US
Contents:
• Integrated / Pre-installed in Audit Mode:
• Internet Explorer 11
• Important & Security Updates - 2015-11-10
• .NET Framework 4.6 Hotfix Rollup (KB3095338)
Features:
• UEFI-boot can be set with attached USB-tool Rufus.
• Diagnostics and Recovery Toolset 8.1 (Microsoft DaRT)
• install.wim compressed to recovery format (install.esd)
Editions Included:
32bit:
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Enterprise
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Home Premium Pre-Activated
• Windows 7 Professional Pre-Activated
• Windows 7 Enterprise Pre-Activated
• Windows 7 Ultimate Pre-Activated
• Windows 7 Home Premium OEM-Activated
• Windows 7 Professional OEM-Activated
• Windows 7 Enterprise OEM-Activated
• Windows 7 Ultimate OEM-Activated
64bit:
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Enterprise
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Home Premium Pre-Activated
• Windows 7 Professional Pre-Activated
• Windows 7 Enterprise Pre-Activated
• Windows 7 Ultimate Pre-Activated
• Windows 7 Home Premium OEM-Activated
• Windows 7 Professional OEM-Activated
• Windows 7 Enterprise OEM-Activated
• Windows 7 Ultimate OEM-Activated
Lưu ý:
Bạn đọc có thể cài bản windows 7 trên theo các cách sau:
- Ghi ra đĩa DVD
- Cài trực tiếp trên ổ cứng.
- Hoặc dùng phần mềm Rufus để tạo 1 USB (>=8GB) cài windows rất nhanh và tiện lợi.
Chúc thành công !
 
Đầu trang