Wondershare PDF Password Remover 1.5.3.3

░░░░░░

Vi phạm nội quy
#1
PDF Password Remover được thiết kế để loại bỏ các mật khẩu và hạn chế (chủ sở hữu mật khẩu) của các tập tin PDF. Kích chuột phải vào tập tin PDF, chọn Decrypt với Wondershare PDF Password Remover từ menu chuột phải, hạn chế này sẽ được gỡ bỏ trong vài giây. Nó rất dễ dàng cho bạn để sao chép, chỉnh sửa hoặc in các tập tin PDF sau khi giải mã.

Các chức năng chính:
PDF Password Remover vô hiệu hóa các hạn chế từ các tập tin PDF được bảo vệ ngăn chặn khả năng như in ấn và sửa đổi. Chương trình yêu cầu mật khẩu người dùng để loại bỏ các hạn chế.

Hủy bỏ mật khẩu PDF và sự hạn chế
- PDF được mã hóa giải mã tập tin bị hạn chế bởi tác giả để ngăn chặn những người khác sao chép, chỉnh sửa hoặc thậm chí in
- Hủy bỏ mật khẩu người dùng / chỉ mở mật khẩu nếu key trong password chính xác
Hỗ trợ nhập khẩu Adobe PDF 1.0 1,7 định dạng (. Pdf)


 
Đầu trang