Kênh YouTube phải đạt từ 10.000 view trở lên mới được kiếm tiền

''Kênh YouTube phải đạt từ 10.000 view trở lên mới được kiếm tiền

Quy định mới của YouTube nói rằng tổng lượt view của kênh cần phải đạt mức tối thiểu 10.000 thì mới được tham gia chương trình đối tác, tức là quảng cáo mới xuất hiện để đem tiền về cho bạn. YouTube nói họ làm điều này là để ngăn […]